All for Joomla All for Webmasters
Kupovina nekretnine

.

.golden hills

.zemljiste 5800

1. Kako izbjeći moguće probleme pri kupovini nekretnine?
Za pojam "kupovina nekretnina" vezani su izrazi neizvjesnosti i rizik koji asociraju na opasnost, mogućnost prevare, gubitak... Svaki kupoprodajni proces svojevrsno je kretanje u području neizvjesnosti, koje krije opasnost neželjenih budućih posljedica za ono što se radi u sadašnjosti. u posljednih desetak godina svjedoci smo porasta prevara  u prodaji starihi i novosagrađenih nekretnina. Kupci nastale probleme teško rješavaju pa se do stana ili povrata uplaćenog novca čak i sudskim postupkom teško dolazi. Svakako preporučujemo da se za taj posao obratite profesionalnoj agenciji za promet nekretninama, kako bi izbjegli potencijalne probleme, te kupovinu ili prodaju nekretnine izvršili na najsigurniji način i na svoje zadovoljstvo.

2. Da li su navedene cijene nekretnina konačne?
Cijene ponuđenih nekretnina određuje vlasnik nekretnine, te promjene cijene ovisi isključivo o njemu.

3. Ko određuje cijenu nekretnine?
Cijenu nekretnine određuje njen prodavac u skladu sa ponudom i potražnjom, njenu tržišnu vrijednost određuje porezna uprava, dok vrijednost nekretnine potrebnu za realizaciju bankovnog kredita određuje isključivo ovlašteni procjenitelj (uglavnom određeni od banke u kojoj uzimate kredi).

4. Koji se porezi plaćaju kod kupoprodaje nekretnina?
U Bosni i Hercegovini promet nekretnina se oporezuje po poreznoj stopi od 5% kupoprodajne cijene nekretnine. Visina poreza određuje se na osnovu cijene iz kupoprodajnog ugovora i procjene porezne uprave. Porez na promet nekretnina snosi kupac.

5. Kako se oporezuje najam nekretnine?
Kada fizička osoba daje u najam nekretninu (stan, kuću ili poslovni prostor) porez na prihod od imovine plaća zakupodavac.

6. Plaća li se PDV pri kupovini nekretnine?
Prema Zakonu o PDV-u pri kupnji novosagrađenih stanova u novoizgrađenim zgradama plaća se PDV u visini od 17%.

7. Da li prodavac plaća porez na promet nekretnina?
Prodavac nekretnine ne podliježe plaćanju poreza na promet nepokretnosti

8. U kojem roku se mora platiti porez na promet nekretnina?
Kupac je dužan porez prijaviti nadležnoj poreznoj upravi u roku od 30 dana uzimajući u obzir datum sa ugovora o kupoprodaji. U roku od 15 dana od dana ispostave (tj. preuzimanja) rješenja od porezne uprave kupac je dužan platiti porez. U protivnom kupcu se zaračunava zatezna kamata za svaki dan prekoračenja u iznosu od 0,06%.

9. Koju dokumentaciju mora predočiti kupac nekretnine?
Pri kupovini nekretnine u Bosni i Hercegovini kupac mora predočiti dokaz o državljanstvu, i to original lične karte ili pasoša, odnosno ovjerenu fotokopiju kod javnog bilježnika.

10. Mogu li strani državljani kupiti nekretninu u BiH?
Strani državljani mogu kupovati nekretnine u Republici Bosni i Hercegovini uz posebnu saglasnost ministarstva pravosuđa i ministarstva vanjskih poslova. Državljani zemalja s kojima je Republika Bosna i Hercegovina potpisala Ugovor o reciprocitetu dobivaju potrebnu saglasnost bez problema, a ukoliko spomenuti ugovor nije sklopljen, saglasnost se izdaje samo u izvanrednim slučajevima.

11. Šta je kapara i koliko iznosi?
Kapara je polog koji kupac nekretnine isplaćuje kupcu iskazujući namjeru kupovine nekretnine. Određuje se prema dogovoru, a najčešće iznosi 10% od ukupno ugovorene kupoprodajne cijene. Kapara predstavlja znak ozbiljnosti poslovanja i stvarne namjere kupovine nekretnina. Kapara je u potpunosti regulisana Zakonom o obligacionim odnosima.

12. Šta je tabularna izjava?
Izjava kojom kupac prodavac izjavljuje da je od kupca primio cjelokupni iznos ugovorene kupoprodajne cijene, stoga kupcu dozvoljava zemljišno-knjižni prijenos prava vlasništva na nekretninu koja je predmet kupoprodajnog ugovora na svoje ime.

13. Kako se može pogledati neka nekretnina iz agencijske ponude?
Posjetite našu internet stranicu www.deira.ba ili nas nazovite putem telefona 061 28 52 52 ili nas posjetite na našoj adersi Augusta Brauna 10, Sarajevo.